Systemy solarne

Technologia instalacji

Kolektory słoneczne służą między innymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie mieszkańców na CWU jest stosunkowo stałe w ciągu roku. Pozwala to na odpowiednie dobranie instalacji solarnej, w zależności od liczby mieszkańców budynku.

Zestaw solarny powinien zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta i pozwalać na optymalne warunki pracy systemu. Polska znajduje się w miejscu, gdzie kolektory słoneczne powinny być ukierunkowane na południe lub w odchyleniu od kierunku południowego na wschód lub zachód, a powierzchnia kolektora powinna być pod kątem +/- 45 ̊. W takich warunkach otrzymuje się najlepszy uzysk cieplny i dlatego zalecany jest montaż na połaci dachowej, elewacji lub jako wolno stojące. Płyta adsorbera kolektora słonecznego pochłania promieniowanie słoneczne i powoduje podgrzewanie płynu – glikolu propylenowego. Gdy różnica temperatur na kolektorze słonecznym a podgrzewaczem CWU jest wystarczająco wysoka, następuje rozruch pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym. Kolektory słoneczne połączone są z podgrzewaczem CWU poprzez dwie wężownice miedziane lub ze stali nierdzewnej. Roztwór glikolu trafia z kolektorów właśnie do wężownicy, która podłączona jest z dolną częścią podgrzewacza CWU i poprzez różnice temperatury przekazuje ciepło wodzie.

 

 

Rys. 1. Schemat instalacji dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. www.hewalex.pl

Natężenie słońca jest zmienne w zależności od pór roku- w lecie jest większe, natomiast w zimie mniejsze. W związku z tym rozsądnym wskaźnikiem efektywności działania systemu słonecznego jest stan pokrycia zapotrzebowania na ciepło, czyli przeciętny roczny udział ciepła z systemu solarnego w dostarczeniu energii do ogrzania wody. Dla typowego domu jedno- lub dwurodzinnego stanowi on nawet 60 %. W sezonie- maj-sierpień- moc ta zazwyczaj jest wystarczająca do niemal zupełnego pokrycia energii niezbędnej do ogrzania ciepłej wody użytkowej.

 

Instrukcje do pobrania

 

 POBIERZ INSTRUKCJE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

 POBIERZ INSTRUKCJE ZESPOŁU POMPOWO STEROWNICZEGO

 

 

 POBIERZ INSTRUKCJE OBSŁUGI PODGRZEWACZA

 

 

INSTRUKCJA STEROWNIKA ST-717

 

 

 

INSTRUKCJA PALENIA DREWNEM

 

 

Certyfikaty do pobrania

 

Certyfikat Hewalex

 

 

Deklaracja zgodności Hewalex

Powrót